Bli medlem

old_terminal: 1 has_real_card: 1

Klubb Sportringen i Åtvidaberg

Användarvillkor och integritetspolicy för Klubb Sportringens medlemmar.

Introduktion
Klubb Sportringen har bildats för att ge förmåner till dig som handlar hos oss.
Både Klubb Sportringen administrativt av FILLit*, som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:

När du betalar dina varor kan du knappa in ditt personnummer på en särskild läsare i kassan eller lämnar ditt körkort eller motsvarande ID-handling till kassapersonalen varvid köpet automatiskt registreras och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar.


Du kan när som helst logga in på Klubb Sportringen hemsida sportringen.medlemsklubb.se och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Klubb Sportringen inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara Klubb Sportringen som du anslutit dig till som har tillgång till denna information.


Integritet och lagring av personlig information.

Vi gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.


Tillgång till personlig information

Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på https://Sportringen.medlemsklubb.se och uppdatera/korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering

Klubb Sportringen registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Klubb Sportringen uppgifter om dig som medlem (namn, födelsedatum, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av bonusgrundade köp sparas uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Klubb Sportringen och den eller de butiker som du valt att ansluta dig till.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Klubb Sportringen, ger du medgivande till att Sportringen registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.

Som medlem accepterar du också marknadsföring från Klubb Sportringen. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Klubb Sportringen gällande ditt konto.
Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Klubb Sportringen kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.


Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta ditt medlemskap i Klubb Sportringen direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Klubb Sportringen så förfaller innestående stämplar.

Vid mer än 24 månaders inaktivitet avslutas medlemskapet och intjänade poäng förfaller.

All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Klubb Sportringen.

Våra utskick
Som medlem i Klubb Sportringen kan du få inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Klubb Sportringen förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb Sportringen. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Klubb Sportringen.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787.

* FILLit är det varumärke som Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787 använder för kundklubbs-verksamheten.

Kontaktuppgifter

FILLit och Klubb Sportringen:
Julia Baniewska
julia@fillit.se
0707-317303

Personuppgiftsansvarig
Göran Tamm
goran.tamm@fillit.se
0708-204245